Mi is az Ökoiskola?

Mit is jelent az ökoiskola elnevezés?

 

Az Ökoiskola címre pályázni lehet, azon iskolák munkájának állami szintű elismerése, melyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkája magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája értékeit.

 

Iskolánk 2008 óta tagja az Ökoiskolák Hálózatának. 2012-ben másodszorra is elnyertük a megtisztelő címet.

 

 

Azóta is a cím szellemiségének megfelelően neveljük tanítványainkat, mert célunk elsősorban az, hogy egy gyökeresen más szemléletű nemzedék felnevelését segítsük elő.

A világ környezeti állapotának további romlását csak egy természetszerető, a természet törvényeinek magát alárendelni tudó generáció állíthatja meg.

 

Kiemelt feladatunknak tartjuk a tanulók olyan ismeretekre épülő szokásrendjének és viselkedési formáinak kialakítását, amelyek a gyerekekben a környezet megóvását, aktív védelmét válthatják ki. Fontosnak érezzük, hogy a diákokban kialakítsuk a környezet- és a természet szeretetét,formáljuk és megszilárdítsuk környezettudatos magatartásukat.

A környezeti nevelés számunkra tudatformálás, a fenntartható fejlődés gondolatának jegyében. A fenntartható fejlődés a változó környezethez való alkalmazkodás minőségi javulását jelenti, tehát azt, hogy belátjuk: nem mi vagyunk a természet urai, hanem részei vagyunk egy hatalmas egésznek, melyben ezek a részek egymásra vannak utalva, s egymást feltételezik hosszú távon.